Eftersyn på gaskedel:

Eftersyn anbefales mindst hvert 2. år for at sikre at din gaskedel altid fungerer sikkerhedsmæssigt korrekt.
Samtidig sikrer du dig at fyringsøkonomien er optimal. Eftersyn forebygger driftsstop og forlænger kedlens levetid.

Eftersynet omfatter følgende:

 • Kedel/brænderen adskilles og renses
 • Sikkerhedskomponenter kontrolleres
 • Aftræk kontrolleres
 • Indbygget trykekspansion kontrolleres
 • Gasinstallationen tæthedskontrolleres
 • Forbrændingen kontrolleres
 • Fyrrum kontrolleres
 • Vurdering af kedlens tilstand
 • Varmestyring kontrolleres/justeres
 • Kedlen/brænderen indreguleres til optimal drift

Pris gaseftersyn: kr. 1.450,- inkl. moms

Serviceabonnement:

Abonnementet på gaskedler indeholder:

 • Gaseftersyn, rensning, kontrol og justering hvert 2. år
 • Afhjælpning af akut opstået driftstop   *alle dage fra 7.00-20.00

 *I perioden 01/05-30/09 dog kun i alm. arbejdstid

Mandag til onsdag fra 07.00-15.30
torsdag 07.00-14.30
fredag 07.00-12.30    

 Abonnementet indeholder ikke:

 • Materialer
 • Påfyldning af vand på anlæg/kedel
 • udefra komne driftsforstyrrelser
 • manglende strøm, gas, vand eller gaslugt

Pris pr. år kr. 1.095,- inkl. moms